Seinäjoen Energia

Infografiikka asiakaslehden elävöittäjänä

Kun Seinäjoen Energia halusi raikastaa asiakaslehtensä ilmeen, tartuimme haasteeseen mielellämme. Energiayhtiön viestinnällä on asiakassuhteen kehittämisen ja brändimielikuvan vahvistamisen lisäksi myös lakisääteisiä viestintävelvollisuuksia tietyin väliajoin – asiakkaille tulee kertoa esimerkiksi, miten sähkökatkoon tulee varautua. Mutta pakollisuus ei tarkoita tylsyyttä! Toteutimme yhdessä Seinäjoen Energian tiimin kanssa viihdyttävän, hyödyllisen ja informatiivisen Virtaa-lehden.

– Olen erittäin tyytyväinen Propagandan visualisoimiin infografiikoihin, jotka osoittavat, että informatiivisen ja pakollisen velvollisuudenkin voi toteuttaa miellyttävästi ja kiinnostavasti. Olemme saaneet lehden infografiikoista ihastunutta palautetta jopa muilta energia-alan yhtiöiltä, iloitsee Seinäjoen energian viestintäpäällikkö Teija Ahtiainen.

Infografiikka asiakaslehden elävöittäjänä