Strategia, viestintä ja konseptit

Saara Harju

Siellä missä on tahto, on tie, sanoo Saara. Kun matka kohti parhaita viestintäratkaisuja ja luovimpia ideoita alkaa, Saara pakkaa eväiksi aimo annokset peräänantamattomuutta ja uteliaisuutta. Näiltä löytöretkiltä ei ole tapana palata tyhjin käsin.

Entisenä toimittajana Saara lähtee tien päälle aina kriittisen analyyttisesti eikä pelkää etsiä vaihtoehtoisia reittejä ruuhkaisimmille valtateille. Usein määränpää ja matkan tarkoituskin kirkastuvat, kun pysähdytään yhdessä tutkimaan maastoa. Tyypillisimmin Saaran työn tuloksena syntyy yhtenäisen konseptin ja selkeän viestintästrategian esittävä kartta, jonka avulla yritys voi löytää uudelleen sekä itsensä että oikean suunnan markkinointiviestinnälleen.

Vaikka työssään Saara rakastaa selviä reittejä, vapaa-ajallaan hän juoksee mieluiten merkkaamattomilla poluilla koiransa kanssa. Tämä offroad -meditaatio toimii vastapainona työlle, perhe-elämälle ja akateemiselle opintielle, jolla Saara viimeistelee nyt toista tutkintoaan Tampereen yliopistossa. Saara tuokin Trustiin käytännön osaamisen lisäksi myös teoreettista ymmärrystä toimivan yrityskertomuksen rakentamisesta ja kerronnasta.

Saara Harju