Seinäjoen Kaupunki

Dynaaminen kaupunkistrategia

Seinäjoen kaupunki on havainnut strategiatyössään, että strategialla on taipumus toteutua. Koska näin on, on tärkeää ottaa kaupunkilaiset aktiivisesti mukaan kaupunkistrategian jalkauttamiseen ja joukkoistamiseen. Tällöin on varmaa, että tehdään oikeita asioita.

Suunnittelimme ja toteutimme kaupunkilaisten yhteiseksi strategiatyökaluksi dynaamisesti kehittyvän verkkopalvelun, johon kehitysideat kerätään kaupunkistrategian viiden kehityskärjen mukaan.

Dynaaminen verkkosivusto kehittyy käyttäjien ohjaamana

Palvelussa voi kommentoida ennalta syötettyjä kehityskohteita, tallentaa omia ehdotuksia, kommentoida ja tykätä. Samalla sivusto kehittyy visuaalisesti väreiltään ja osoittaa konkreettisesti, miten kaupunkistrategia viedään käytäntöön.

Dynaaminen kaupunkistrategia