Vinkit onnistuneeseen digimarkkinointiin

Digimarkkinoinnin avulla on nopeaa ja tehokasta kertoa potentiaalisille asiakkaille yrityksen tuotteista ja palveluista. Tässä perusvinkit, mitä alussa tulisi ottaa huomioon.

Tilanne voi olla esimerkiksi se, että lähdetään markkinoimaan yritystä kotisivujen uudistuksen yhteydessä. Uusille sivuille haetaan näkyvyyttä ja potentiaaliset asiakkaat halutaan tutustuttaa yrityksen tarjoamiin palveluihin. Näkyvyyden lisäämiseen ollaan valmiita käyttämään myös maksettuja markkinoinnin kanavia.

Aluksi on hyvä lähteä kohdistamaan mainontaa laajemmalle yleisölle, jotta voidaan oppia omasta kohderyhmästä eikä jätetä potentiaalisia asiakkaita ulkopuolelle.

Käytettävien digimarkkinoinnin kanavien valinnassa auttaa vastaaminen ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi mainonta koetaan tarpeelliseksi?
  • Mitkä ovat mainonnan tavoitteet?
  • Ketä mainonnalla halutaan tavoittaa?
  • Paljonko on budjettia?

Kanavien valinnan jälkeen tulee eteen sisällöntuotanto, jonka avulla halutut käyttäjät saadaan kiinnostumaan ja sitoutumaan.

Digimarkkinoinnissa pärjätäkseen on oltava avoin muutoksille ja uuden oppimiselle. Kampanjointi koostuu jatkuvasta uusien ideoiden testaamisesta ja pienistä korjausliikkeistä. Tässä asiassa maailma on ainaisessa muutoksessa. Digimarkkinointiin on myös oltava valmis käyttämään aikaa.

Tärkeää on muistaa aina asettaa kampanjalle tavoitteet ja seurata niiden täyttymistä.

Kampanja käynnissä – mitä seuraavaksi?

Kun alkuun on päästy, tulee seuraavaksi vaihtaa isompaa vaihdetta ja lisätä vauhtia. Oikean vaihteen valitsemiseen auttaa kampanjan optimointi, joka on jatkuva prosessi. Vapaalla ei kannata liukua koskaan.

Optimointia helpottaa tarpeeksi suuri määrä dataa. Datan avulla päästään analysoimaan sitä, miten kotisivuille tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet mainonnan tuloksiin. Riippuen muutoksen laajuudesta, kannattaa olla realistinen sen suhteen, mikä on hyvä aika odottaa muutoksen tuomia tuloksia.

Optimointia, tulosten analysointia, muutoksia ja korjausliikkeitä. Näitä elementtejä toistamalla koko kampanjan ajan saadaan aikaan paras lopputulos.

 

– Tiina Raittinen